Informace o publikaci

Understanding intraspecific variation in genome size in plants

Název česky Co víme o vnitrodruhové variabilitě velikosti genomu u rostlin
Autoři

ŠMARDA Petr BUREŠ Petr

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.preslia.cz/members/P101Smarda.pdf
Obor Botanika
Klíčová slova chromosome segregation; DNA content; genome size evolution; inheritance; microevolution; natural selection; nucleotype effect; phenotypic effect; spatio-temporal variation
Popis Vnitrodruhová variabilita ve velikosti genomu je zajímavý fenomén, který umožňuje studovat právě probíhající procesy evoluce velikosti genomu. Ačkoliv bylo dosud na téma vnitrodruhové variability ve velikosti genomu publikováno více než 200 prací, naše znalosti tohoto fenoménu jsou stále velmi omezené, zejména kvůli řadě metodických nepřesností dřívějších prací podávajících zkreslené nebo zcela nepravdivé údaje o celkovém rozsahu pozorované variability. V tomto článku přinášíme přehled o současném pokroku ve znalostech časové a prostorové dynamiky vnitrodruhové variability způsobené graduálními mutačními procesy. Diskutujeme zde několik případových studií Microseris douglasii, Zea mays, Silene latifolia, Hordeum spontaneum, hybridů v rodě Lolium a zvláště pak výsledky našich studií Festuca pallens.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info