Informace o publikaci

Terminology of Roman Criminal Law crimen et delictum

Název česky Terminologie římskéhopráva trestního crimen et delictum
Autoři

FRÝDEK Miroslav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal on european history of law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Crimen; delictum; Roman law; criminal law; Justinians Digest; libri terribiles
Popis Článek pojednává terminologii římského trestního práva, které se systematicky nalézá jak v ustanoveních práva soukromého ius privatum tak i v ustanoveních práva veřejného ius publicum. Článek se zaměřil na základní terminologii, která rozlišuje trestní právo soukromé a veřejné. Těmito pojmy jsou delictum et crimen. Na základě vybraných ustanovení z tzv. libri terribiles, Gaiových a Justiniánských Institucí byla provedena exegese a tyto fragmenty byly interpretovány z pohledu systematického zařazení, použitých výrazů a druhů sankcí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info