Informace o publikaci

Užití Mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových Testů kognitivních schopností v české školní diagnostice

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka URBÁNEK Tomáš

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Woodcock-Johnson tests of cognitive abilities; giftedness; dyslexia; diagnostics
Popis Studie přináší první empirické zkušenosti s diagnostickým užitím české adaptace mezinárodní metody s názvem Woodcock-Johnson International Edition (WJ IE COG, Ruef, Furman, Munoz-Sandoval, 2006). Jedná se o první standardizovanou kognitivní baterii u nás, která přejala Cattelův-Hornův-Carrolův nový, mezinárodně uznávaný hierarchický model kognitivních schopností. Metoda byla aplikována na výběrový soubor (N= 118) mimořádně rozumově nadaných jedinců s dyslexií a bez tohoto handicapu. Výzkum poukazuje na některé důležité poznatky, které se týkají zejména otázek stanovení vhodného kritéria pro identifikaci nadání u skupiny nadaných žáků a studentů s dyslexií. Ukazuje, že v případě této skupiny jedinců není možné odvodit kritérium nadání pouze od globálního IQ, ale je nutné analyzovat i širší faktory schopností, případně samotné schopnosti, které metoda měří. Diagnostickou pozornost je třeba věnovat prvořadě faktoru myšlení a verbálnímu faktoru. Výkon v tzv. faktoru kognitivní efektivnosti je pravděpodobně významně negativně ovlivněn poruchou učení. Studie se rovněž pokouší porovnat dosažený profil výkonu v dané metodě u sledovaných skupin nadaných probandů s profilem výkonu rozumově nadaných studentů získaných administrací obsáhlejší americké verze testu, jenž byl nedávno publikován.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info