Informace o publikaci

Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady

Autoři

HEJČ Michal HŘEBÍČEK Jiří PILIAR František HORSÁK Zdeněk FRIEDMAN Bedřich CHUDÁREK Tomáš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference 4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
www http://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/458.pdf
Obor Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Klíčová slova efficiency of waste management; integrated waste management systems
Popis Příspěvek ve své první části shrnuje současný stav vědecko-výzkumného úkolu SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR (se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností). Dále příspěvek srovnává vybrané systémy nakládání s odpady (resp. jejich varianty s různými prvky). Srovnání je provedeno podle dvou nejdůležitějších kritérií: environmentálního a ekonomického. Srovnání je provedeno z různých pohledů (hledisek cílových skupin) a také z pohledu celkového. Závěr doporučuje nejpříznivější varianty k realizaci na pilotním území.
Související projekty: