Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji

Autoři HŘEBÍČEK Jiří — HEJČ Michal — PILIAR František
Druh Článek ve sborníku
Citace HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a František PILIAR. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Jihomoravském kraji. In 4. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2009. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2009. s. 3184-3188, 5 s. ISBN 978-80-02-02108-7.
Originální jazyk čeština
Obor Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
WWW http://www.odpadoveforum.cz/OF2009/CD2009/TextyOF/457.pdf
Klíčová slova biodegradable waste; waste management

Příspěvek ve své první části shrnuje současný stav vědecko-výzkumného úkolu SP/2f1/57/08: Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven, Resortního výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR. Dále příspěvek přibližně mapuje reálnou produkci biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje a praxi nakládání s těmito odpady v obcích. Rovněž jsou zmapovány možnosti nakládání s těmito odpady (zařízení) v Jihomoravském kraji. Závěr bilancuje produkci a nakládání s výhledem ke splnění skládkové směrnice Evropské unie.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info