Informace o publikaci

Comparison of agouti-related peptide levels in peripheral blood of postpartum pre-eclamptic and non pre-eclamptic women and in umbilical cord blood from their pregnancies

Název česky Srovnání hladin agouti-related peptidu v periferní a pupečníkové krvi žen s preeklampsií a žen s fyziologickou graviditou
Autoři

BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie BIENERT Petr TOMANDL Josef LIPKOVÁ Jolana ZLÁMAL Filip DOSTÁLOVÁ Zuzana VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diabetes Research and Clinical Practice
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www doi:10.1016/j.diabres.2010.06.003 |
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova agouti-related peptide; pre-eclampsia; pregnancy; umbilical cord blood; ELISA
Popis Plazmatické hladiny agouti-related peptidu (AgRP) u krys během těhotenství kontinuálně stoupají. Cílem této studie bylo prozkoumat maternální hladiny AgRP v periferní krvi a peripartálně i v pupečníkové krvi dětí a srovnat tyto hodnoty mezi skupinou matek s pre-eklampsií a fyziologickou graviditou.