Informace o publikaci

Kouření a diabetes mellitus 2. typu

Autoři

GHASSAN Nabil HRUBÁ Drahoslava

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova type 2 diabetes mellitus; smoking; smoking cessation
Popis Diabetes mellitus 2. typu je závažným onemocnění i významným rizikovým faktorem kardiovaskulární i onkologické nemocnosti a úmrtnosti.Incidence roste na celém světě. Mezi multifaktoriální etiologii patří i kouření, vztahy se pokládají za prokázané, pozornost se soustřeďuje na hledání kauzality. Zanechání kouření vede k přechodnému zvýšení rizika diabetes mellitus 2. typu, ale po vzestupu incidence následuje plynulá pokles až na úroveň nekuřáků. Podle odborníků je onemocnění z více než 90% preventabilní modifikací způsobu života a nekouřením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info