Informace o publikaci

ANALÝZA BIOLOGICkÝCH VZORKŮ POMOCÍ LASEROVÉ DESORPCE ZA ÚČASTI SUBSTRÁTU VE SPOJENÍ S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM

Logo poskytovatele
Autoři

FOLTYNOVÁ Pavla PEŠ Ondřej VACULOVIČ Tomáš NAVRÁTILOVÁ Jarmila ŠMARDA Jan KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Laserová desorpce za účasti substrátu ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem je nová metoda umožňující stanovení stopových a ultrastopových prvků v submikrolitrových objemech biologických vzorků. Na rozdíl od běžně používané metody laserové ablace ICP-MS, SALD ICP-MS umožňuje kvantitativní analýzu kovů v kapalných vzorcích a to díky kompletní desorpci vzorků o přesně definovaném objemu nanesených na silně absorbující substrát a odpařených několika pulsy laserového záření o vlnové délce 213 nm při relativně nízké hustotě zářivého výkonu laseru.SALD ICP-MS byla úspěšně aplikována na stanovení koncentrace měďnatých iontů, které ovlivňují cytotoxicitu disulfiramu vůči buňkám myeloidní leukémie. Mimoto, biologické vzorky jako jsou metalothioneiny, mohou být po přidání matrice analyzovány ze stejného substrátu pomocí hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice (MALDI MS). Kombinace technik SALD ICP-MS a MALDI MS nám tak poskytne kompletní informace jak o obsahu kovu tak o hmotnosti proteinu s minimální spotřebou vzorku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info