Informace o publikaci

Identification, subcloning and sequence analysis of Brassica napus genomic DNA coding for potential receptors of the plant hormone cytokinin

Název česky Identifikace, subklonování a sekvenční analýza genomové DNA Brassica napus, kódující potenciální receptory rostlinných hormonů cytokininů
Autoři

KURICOVÁ Katarína KUDEROVÁ Alena HEJÁTKO Jan

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cytokininy (CK) jsou důležitými regulátory růstu a vývoje rostlin. Rostliny vnímají CK signál prostřednictvím transmembránových receptorových histidinkináz (HK). Po vazbě CK se tyto senzory autofosforylují, čímž v buňce spouštějí přenos signálu. V tomto konkrétním případě je jeho principem přenos fosfátu mezi histidinem a aspartátem zúčastněných komponent. Dosud ukončené genomové sekvenační projekty umožnily detailní funkční analýzy faktorů CK signalizace nejen u modelového organizmu Arabidopsis thaliana, ale i u kulturních plodin. V naší práci jsme identifikovali potenciální CK receptorové histidinkinázy B.napus, které označujeme jako BnHK. Jsou prezentovány výsledky sekvenace, genové strukturní a fylogenetické analýzy konkrétního genu BnHK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info