Informace o publikaci

Mechanismy tolerance řas a lišejníků vůči extrémním faktorům prostředí: Detekce fyziologických procesů pomocí pokročilých biofyzikálních a biochemických metod

Autoři

HÁJEK Josef BARTÁK Miloš VÁCZI Peter KVÍDEROVÁ Jana LANG Jaroslav VEČEŘOVÁ Kristýna JAHNOVÁ Lucie SMEJKAL Lubomír CEMPÍRKOVÁ Hana

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Řasy, lichenizované řasy a lišejníky jsou extremofilní organismy, které tolerují širokou škálu fyzikálně chemických faktorů prostředí. V našem výzkumu jsme se zaměřili zejména na vliv chladu a mrazu, silného stupně dehydrace a fotoinhibičního stresu na fotosyntetické charakteristiky těchto organismů. Symbiotické lišejníkové řasy rodu Trebouxia vykazují odolnost vůči mrazu. Po opakovaném zmražování na mínus 40 stupňů C, buňky byly schopny reprodukce a růstu při následné kultivaci na BBM agaru. Stupeň resistence vůči mrazu studovaný metodou ice nucleation spectroscopy byl však u řas Trebouxia sp. menší než u sněžných řas rodů Chlamydomonas a Chloromonas. Ve stélkách lišejníků zvyšuje kryorezistenci řas přítomnost polyolů, zejména ribitolu. Jeho externí dodávka má pozitivní vliv na fotosyntetické procesy při mínus 5 stupňů C o 30 %. Lišejníky mohou udržovat primární fotosyntézu i za silného vodního stresu. Naše fluorometrická měření (zejména kvantového výtěžku fotosyntetických procesů v PS II - FiII) ukázala, že při vodním potenciálu (WP) 0 až mínus 10 MPa, nedojde k poklesu FiII. Ztráta vody v rozmezí WP mínus 10 až mínus 20 MPa se projevuje postupným poklesem FiII. Kritické hodnoty WP jsou mínus 25 až mínus 35 MPa. Fotoinhibice studovaná pomocí Chl fluorescence imaging ukázala silnou míru rezistence díky účinnému nefotochemickému zhášení (NPQ) a poolu antioxidantů, např. zeaxanthin a glutation, stanovených HPLC v průběhu a po fotoinhibici (recovery). Poděkování: Tato práce byla podpořena KJB601630808, ME945, KJB600050708, AV0Z600050516.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info