Informace o publikaci

Využívá potemník hnědý k orientaci magnetické pole?

Autoři

TOMANOVÁ Kateřina VÁCHA Martin

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Potemník hnědý je synantropní druh známý především jako hospodářsky velmi významný skladištní škůdce. Jeho význam jako objektu biologického výzkumu mimořádně vzrostl po roce 2008, kdy bylo dokončeno sekvenování jeho genomu. Z potemníka hnědého se stal modelový organismus srovnatelný s octomilkou obecnou. V naší laboratoři byla poprvé zkoumána jeho schopnost využívat k orientaci magnetické pole Země. Dvoustupňový test zahrnuje nejprve trénink založený na podmíněném učení, kde si 4 skupiny brouků umístěné v odlišných geomagnetických stranách vytvoří spojení nepříjemného tepelného podnětu s geomagnetickým polem. Následnuje test, ve kterém brouci uplatňují naučené spojení a preferují určitý geomagnetický směr. Díky systému cívek je možné magnetické pole experimentálně měnit. Celkem bylo takto testováno 103 jedinců, dalších 106 brouků bylo trénováno bez tepelného podnětu a byli použiti jako kontrola. Výsledky ukazují, že Tribolium castaneum je dalším z hmyzích druhů, které magnetický kompas mohou využívat. Tribolium může sehrát významnou úlohu při hledání dosud neznámého molekulárního mechanismu magnetorecepce živočichů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info