Informace o publikaci

Doručování dle daňového řádu

Autoři

ROZEHNAL Tomáš MOŽDIÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2010: the Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova delivering; tax law; de lege lata; de lege ferenda; data box
Popis Podstatou institutu doručování je seznámit účastníky řízení s písemnostmi vydanými příslušným orgánem. Nejinak je tomu i v řízení daňovém. Daňové řízení je upraveno v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ZSDP je platný a účinný do konce roku 2010. V průběhu roku 2009 naznala problematika doručování zásadních změn, které se týkaly také všech významných procesních předpisů českého právního řádu. Dosavadní právní úprava doručování byla směrem k adresátům písemností příliš měkká. Adresáti písemností takové úpravy často zneužívali k vyhýbání se doručení a jeho právním důsledkům. Z doručování se tak namísto nástroje k vedení řízení stal spíše samotný cíl řízení.Zmíněná novelizace položila důraz na elektronizaci doručování (datové schránky, elektronický podpis a jiné), sjednocení lhůt pro naplnění fikce doručení a zavedení institutu vyslovení neúčinnosti doručení. Cílem článku je upozornit na aktuální problémy v oblasti doručování písemností v daňovém řízení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info