Informace o publikaci

Chromate reductase activity of the Paracoccus denitrificans ferric reductase B (FerB) protein and its physiological relevance

Logo poskytovatele
Název česky Chromátreduktasová aktivita ferrireduktasy B (FerB) Paracoccus denitrificans a její fyziologický význam
Autoři

SEDLÁČEK Vojtěch KUČERA Igor

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archives of microbiology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.springerlink.com/content/l424530251550087/fulltext.pdf
Obor Biochemie
Klíčová slova metal bioreduction; flavoenzyme; flavin radical; oxidative stress
Popis Homodimerní flavoprotein FerB z Paracoccus denitrificans katalyzoval redukci chromanu NADH jako elektronovým donorem. Pokud byl přítomen, kyslík se redukoval spolu s chromanem. Rekombinantní enzym měl maximální aktivitu při pH 5.0. Stechiometrický poměr NADH oxidovaný / chroman redukovaný byl 1.53 (O2 nepřítomen) nebo vyšší než 2 (O2 přítomen), zdánlivá KM pro chroman činila 70 uM, limitní rychlost 2.9 umol NADH/s/(mg proteinu). Spektrofotometrie s diodovým polem a experimenty s jednoelektronovými akceptory ukázaly, že za spotřebu kyslíku je odpovědný flavinový semichinon, který přechodně vzniká při reakci FerB s chromanem. Na celobuněčné úrovni vykazoval mutant ferB pouze mírně sníženou rychlost redukce chromanu ve srovnání s divokým kmenem. Tato aktivita byla inhibovatelná antimycinem, což svědčí o účasti respiračního řetězce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info