Informace o publikaci

Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU

Autoři

MAREČKOVÁ Pavla

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova specific learning difficulties;foreign language teaching;attention;concentration;relaxation
Popis U žáků, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení, se často setkáváme s přidruženými nežádoucími jevy, jako je roztěkanost, nesoustředěnost, psychický i fyzický neklid, úzkost, strach či stres. Systematickým začleňováním krátkých koncentračních a relaxačních cvičení do výuky (nejen) cizího jazyka lze tyto nežádoucí jevy eliminovat, popř. odstranit. Cvičení popsaná v tomto příspěvku pomáhají zvyšovat pozornost či uvolnit psychické a fyzické napětí u žáků a současně umožňují, aby při nich žáci uplatnili své jazykové znalosti a dovednosti.
Související projekty: