Informace o publikaci

Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století

Autoři

SMOLÍK Josef ŠMÍD Tomáš

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kniha reflektuje a diskutuje vybrané bezpečnostní hrozby a rizika, která nabývají v posledních letech na významu. Autoři jednotlivých kapitol představili čtenářům texty, jež se vyrovnávají s bezpečnostními fenomény moderní doby, a to způsobem, jež má za cíl poskytnout co nejpřesnější a nejpřehlednější vysvětlení složitých problémů. Kniha se zabývá jak teoretickým vymezením základních pojmů, tak i konkrétními hrozbami a riziky, jako jsou ozbrojené konflikty, terorismus, politický extremismus, organizovaný zločin, proliferace zbraní hromadného ničení či pirátství. Text vychází z konference Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století, která proběhla v dubnu 2009 na půdě FSS, a byla pořádána občanským sdružením Centrum pro bezpečnostní a strategická studia. Ambicí této monografie je především to, aby se stala základní literaturou pro stejnojmenný kurz, který je pravidelně přednášen v rámci oboru BSS, je realizován Katedrou politologie FSS MU, a v neposlední řadě, aby pomohla i širší odborné veřejnosti v základní orientaci ve zmíněných problematikách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info