Informace o publikaci

Role chemické nekrektomie v léčbě hlubokých popálenin u dětí

Autoři

JELÍNKOVÁ Zuzana LIPOVÝ Břetislav SUCHÁNEK Ivan BRYCHTA Pavel

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hojení ran
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova burns chemical necrectomy benzoic acid
Popis Úvod: Popáleniny patří k velmi častým úrazům v dětském věku. Hluboké popáleniny mohou komplikovat růst a vývoj popálených částí těla následně i jejich funkci a mají výrazně negativní dopad na psychický stav pacienta. Chirurgická léčba hlubokých popálenin spočívá v odstranění nekrotické kůže nekrektomii a uzávěru vzniklého defektu nejčastěji autologním kožním štěpem. Celosvětově se nekrektomie nejčastěji provádí tangenciální excizí. Na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie v Brně však máme dlouhodobě výborné zkušenosti s chemickou nekrektomií prováděnou pomocí 40% kyseliny benzoové. V této práci prezentujeme výsledky použití chemické nekrektomie, jako alternativy zavedených metod k odstranění devitalizované tkáně v terapii hlubokých popálenin pediatrických pacientů. Materiál a metodika: Práce byla provedena jako retrospektivní klinická studie. Zahrnuty byly děti ve věku 0-14 let hospitalizované na naší klinice za období 2006-2009. Základní podmínkou pro zařazení do studie byla přítomnost hluboké popáleniny a nutnost provedení nekrektomie. U všech dětí byly sledovány a následně vyhodnoceny předem určené epidemiologické ukazatele jako věk, rozsah popálené plochy, délka hospitalizace, úspěšnost chemické nekrektomie, doba od úrazu k autotransplantaci atd. Výsledky: Celkem bylo od 1.1.2006 do 31.12.2009 hospitalizováno pro termické trauma 633 dětí. U 116 dětí (18,3%) bylo nutno provést nekrektomii. Průměrný věk u pacientů v souboru, tedy pacientů nekrektomovaných, byl 4,7 let (11měsíců 19 let), průměrný rozsah popálení byl 12,8 %TBSA (0,5 75%). Průměrná délka hospitalizace u pacientů zařazených do souboru byla 20,9 dní (12 132dní). Doba od úrazu k provedení chemické nekrektomie a uzávěru vzniklého defektu dermo-epidermálním štěpem byla v průměru 9,2 dní (8 13 dní). Pouze 8 dětí jsme nekrektomovali ostře. U 108 dětí (93,1%) jsme volili chemickou nekrektomii. Úspěšnost chemické nekrektomie (tedy snesení nekrózy) byla v našem souboru 94,4% Diskuse: Každoročně dochází k nárůstu počtu hospitalizovaných dětí pro popáleninové trauma. Naštěstí počet kritických popálenin a tedy i nutnost nekrektomie u dětí klesá. Na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie je u dětských pacientů výrazně upřednostňována chemická nekrektomie před tangenciální excisí. U rozsáhlých popálenin s výhodou obě metody kombinujeme, což umožňuje znekrektomovat potřebnou plochu v kratším čase a redukovat velikost krevních ztrát. Všeobecným trendem v popáleninové medicíně posledních desetiletí je časná excize hlubokých nekróz. Některá pracoviště nekrektomují již při příjmu pacienta na oddělení. Je pravdou, že na našem pracovišti nekrektomujeme později než je obvyklé, na druhou stranu u většiny dětských pacientů defekt bezprostředně po nekrektomii definitivně uzavíráme. V rozporu s tvrzením zastánců velmi časné excize nepozorujeme vyšší výskyt infekčních komplikací. Účinnost chemické nekrektomie kyselinou benzoovou u dětí je velmi dobrá, přesto se najdou ojedinělé případy, kdy i u dětských pacientů selhává. Příčina tohoto jevu není známa, dle našeho názoru souvisí s pravděpodobným mechanismem účinku samotné kyseliny benzoové na odlučování nekrózy. Na příškvary a poškození celé tloušťky kůže včetně podkožních struktur, s jakými se setkáváme u vysokonapěťových elektrotraumat, je jednoznačně indikována ostrá nekrektomie. V těchto případech je působení kyseliny benzoové obvykle insuficientní. Závěr: Kyselina benzoová se v procesu chemické nekrektomie na našem pracovišti již pevně etablovala zejména díky své excelentní aktivitě v selektivním odstranění nekrotických částí kůže.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info