Informace o publikaci

Webový infomační systém INDIKÁTORY

Autoři

HŘEBÍČEK Jiří KURFÜRSTOVÁ Jana ŠKROBÁK Jiří

Rok publikování 2010
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Popis Webový informační systém Indikátory (IS INDIKÁTORY) vytvořený v rámci řešení projektu SP/4I2/26/07 poskytuje všem subjektům aktualizované informace o environmentálních indikátorech a reportingu jak v České republice, tak ve světě. IS INDIKÁTORY umožňuje registrovaným subjektům na základě údajů z ročních environmentálních hlášení vypočítat na základě Metodiky MŽP (http://projects.cba.muni.cz/indikatory/documents/Metodika.pdf) klíčové indikátory environmentální výkonnosti pro průběžné monitorování účinnosti EMS a environmentální reporting. Z těchto údajů, poskytnutých registrovanými subjekty je možné vypočítat statistiky v jednotlivých indikátorech environmentální výkonnosti pro zvolené odvětví ekonomické činnosti (CZ NACE) a provádět benchmarking.
Související projekty: