Informace o publikaci

Kvalita života u pacientů po operaci degenerativní spinální stenózy bederní páteře po 3 letech sledování

Autoři

NĚMEC Filip RYBA Luděk REPKO Martin CHALOUPKA Richard

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Chirurgiae orthopaedicae Traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova spinal stenosis; spinal surgery; Oswestry disability index; SF-36 health survey; VAS
Popis Od října 2005 do 2008 byly hodnoceny odpovědi na dotazníky Oswestry (ODI), kvality života (SF-36) a VAS od 117 pacientů (65 žen, 52 mužů, průměrný věk 62 let), u nichž byla indikována operace bederní páteře po spinální stenózu. Segment L4-5 byl nejčastěji zastoupen, monosegmentální dekomprese s fúzí byla nejčastější ošetření. V první skupině 69 osob byli pacienti ošetřeni dekompresí a posterolaterální fúzí s autoštěpy. Ve druhé skupině 21 osob byl ošetření dekompresí a zadní instrumentovanou fúzí s autoštěpy. Ve třetí skupině 27 osob byli ošetření dekompresí a zadní dynamickou stabilizací systémem Dynesys. Dotazníky byly hodnoceny opět za 6, 12, 24 a 36 měsíců po operaci. Ve všech skupinách se ODI významně zlepšil z předoperačních 53 na 39 po operaci. Dotazník SF-36 prokázal rovněž významné zlepšení. Hodnocení životní spokojenosti, bolestí zad a dolních končetin pomocí VAS neprokázalo takové přesvědčivé výsledky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info