Informace o publikaci

Changes of the quality of teachers' voices measured by the DSI method in the process of university education.

Název česky Změny kvality hlasů učitelů měřené DSI v procesu univerzitního vzdělávání.
Autoři

FROSTOVÁ Jana

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Poster ilustruje šetření, zaměřené na zkoumání změn kvality hlasu pomocí standardní metody DSI (Dysphonia Severity Index). Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry ovlivňují předměty hudební teorie a praxe (v rámci univerzitní profesní přípravy) a aktuální podmínky školské praxe základní charakteristiky hlasu. Výzkumný vzorek tvořili učitelé studující při zaměstnání. Práce formuluje závěry, které lze využít ke zkvalitnění profesní přípravy budoucího učitele v předmětech hudební výchovy. Formuluje též východiska pro konstrukci intenzivního kursu Péče o hlas pro pedagogy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info