Informace o publikaci

Projevy Histocytózy z Langerhansových buněk v ORL oblasti

Autoři

SMILEK Pavel PAŽOURKOVÁ Marta

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Langerhans cell histiocytosis and head and neck manifestation; mastoidectomy; surgery; chemotherapy and radiotherapy
Popis Oblast hlavy a krku bývá postižena až v 90 % případů nemocných s Histiocytózou z Langerhansových buněk (LCH). Těžiště léčby u multisystémových forem spočívá spíše v chemoterapii a event. ozáření, chirurgická léčba má pouze paliativní charakter. Mastoidektomie u rozsáhlé destrukce pyramidy přináší úlevu od bolestí. U izolovaných lézí připadá v úvahu exstirpace ložiska a lokální aplikace steroidů. Kasuistiky: Pacientka 1 je sledována 33 let, byla léčena vinblastinem (více než 126 bolusů 10 mg i.v.), Prednisonem, ozářením (ložisková dávka na pyramidu vpravo přesáhla 100 Gy) a mastoidektomií se dvěma revizemi. Nyní přetrvává diabetes insipidus, kožní projevy a rozsáhlá destrukce kosti spánkové, týlní a atlantookcipitálníoho skloubení a pravděpodobně postižením pravého spánkového laloku. Pacient 2 je sledován 4 roky s postižením spánkové kosti a plic, byl léčen mastoidektomií, leustatinem a ozářením, nyní v kompletní remisi. Pacient 3 je sledován 3 roky pro postižení plic a chronický zánět zevního zvukovodu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info