X-ray fluorescence analyzers for investigating postmediaeval pottery from Southern Moravia

Název česky Rentgen-fluorescenční analyzátory pro výzkum novověké keramiky z jižní Moravy
Autoři TROJEK Tomáš — HLOŽEK Martin — ČECHÁK Tomáš — MUSÍLEK Ladislav
Druh Článek v odborném periodiku
Citace TROJEK, Tomáš, Martin HLOŽEK, Tomáš ČECHÁK a Ladislav MUSÍLEK. X-ray fluorescence analyzers for investigating postmediaeval pottery from Southern Moravia. Applied Radiation and Isotopes [IF=1.114 (2008)]; DOI: 10.1016/j.apradiso.2009.05.001, Amsterdam: Elsevier, 2010, roč. 68, 4-5, s. 879-883. ISSN 0969-8043.
Originální jazyk angličtina
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Archaeometry; XRFA; postmediaeval pottery; Southern Moravia; Strachotín

Pomocí XRF analýz byly studovány povrchy novokřtěnecké keramiky ze Strachotína. Artefakty byly potaženy bílou glazurou a ozdobené různobarevnou malbou. Glazury byly z více než 90% tvořeny sklem a dále oxidy barevných kovů. V pecích těchto dílen byly barevné kovy vystavovány oxidaci (korozi) v žáru. Získané oxidy sloužily jako základ barev. Vlivem těchto postupů se kontaminovaly oxidy kovů i neglazováné části keramiky. Hlavní složkou glazur studované novokřtěnecké keramiky je PbO. Jako barvící pigmenty uplatnily v krycí glazuře sloučeniny Sn, Bi, As, které způsobují žlutavé až světle hnědé zbarvení glazury. SnO2 patřil mezi nejužívanější kaliva. Vybarvení alkalické glazury kombinací sloučenin niklu a kobaltu vede ke vzniku zvláštního šedomodrého zbarvení. Do glazury byla přidávána kostní moučka (jak dokládá zvýšený obsah CaO, P2O5, nízký obsah SiO2, Al2O3).

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info