Informace o publikaci

Finanční účetnictví

Autoři

JUROVÁ Michaela

Rok publikování 2010
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Metodická příručka se zabývá konkrétními postupy účtování o majetku, závazcích, nákladech a výnosech ekonomických subjektů (společností a institucí). Seznamuje studenty s detailnějšími způsoby účtování zejména v oblasti majetku a závazcích podniku, vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů, účtování o nákladech a výnosech s uzavíráním účtů na konci účetního období a sestavováním závěrečné rozvahy, výpočtem VH, sestavením výkazu zisku a ztráty a přehledu o cash flow a přílohy.