Informace o publikaci

Inkluzivní vzdělávání - rozvoj klíčových kompetencí žáka formou výuky a nejen jejím obsahem

Autoři

TANNENBERGEROVÁ Monika

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Šimoník, O. (ed.). Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova inclusive education, collective education, right to get education, equal attitude to education, key competences, school climate, change of educational system, children with special educational needs, intact children
Popis Inkluzivní vzdělávání je školský systém, který se snaží zajišťovat všem dětem automatické a rovné právo na vzdělání tak, aby měly šanci na maximální rozvoj svých schopností a dovedností k přípravě na budoucí život. V inkluzívní třídě jsou společně vzdělávány spolu s intaktními dětmi také děti se somatickým, duševním či mentálním postižením, děti cizinců, jedinci s poruchami autistického spektra, s diagnózou vysokého nadání, s poruchami učení nebo pozornosti apod. Vztah tohoto systému vzdělávání ke klíčovým kompetencím je velice transparentní a jasný, silné je hlavně jeho celkové ovlivnění žáků formou této výuky a nejen jejím obsahem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info