Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complications

Název česky Vedení porodu po předchozím císařském řezu, aktuální postupy, rizika, komplikace
Autoři HRUBAN Lukáš JANKŮ Petr VENTRUBA Pavel — HARAŠTOVÁ Anna — ŤÁPALOVÁ Veronika
Druh Článek ve sborníku
Citace HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Anna HARAŠTOVÁ a Veronika ŤÁPALOVÁ. Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complications. In Management of labour after previous caesarean section, current procedures, risks and complicationsOur work. Paul street, London: Informa Healthcare, 2010. s. 242-243, 2 s. ISSN 1476-4954.
Originální jazyk angličtina
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova cesarean section labour after caesarean section uterine scar uterine rupture

Naše práce se zabývá současným pohledem na problematiku porodu po předchozím císařském řezu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info