Informace o publikaci

Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo?

Autoři

KŘEPELA Pavel

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá filosofickým pojetím prostorovosti jako fenomenologické kategorie a jejím vztahem k moderním přírodovědeckým koncepcím. Vývoj pojmu prostoru na různých rovinách vyúsťuje v jeho současné chápání jako kulturně-komunikativního kontinua (D. Veselý), v němž člověk vystupuje jako základní tvořivý činitel. Princip komunikativního prostoru autor sleduje ve spojení s uměleckým "myšlením skutečnosti" (např. aspekt formování prostoru a teorie vidění v koncepci A. Hildebranda) a zaměřuje se z tohoto důvodu např. na vlivy moderních přírodovědeckých výzkumů na představy vícedimenzionality a v prostředí umělecké moderny. Dokládá tak, že umění prostřednictvím symbolické reprezentace uvedených fenomenů hraje nezastupitelnou roli v lidském vztahování se ke světu. Text je součástí teoretické analýzy problému v rámci dizertační práce zkoumající aspekty reprezentace přírodovědných idejí ve výtvarném umění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info