Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo?

Autoři KŘEPELA Pavel
Druh Kapitola v knize
Citace KŘEPELA, Pavel. Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo? In Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010. s. 17-33, 16 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 145. ISBN 978-80-210-5390-8.
Originální jazyk čeština
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova space spaciality visual art modernism representation

Kapitola se zabývá filosofickým pojetím prostorovosti jako fenomenologické kategorie a jejím vztahem k moderním přírodovědeckým koncepcím. Vývoj pojmu prostoru na různých rovinách vyúsťuje v jeho současné chápání jako kulturně-komunikativního kontinua (D. Veselý), v němž člověk vystupuje jako základní tvořivý činitel. Princip komunikativního prostoru autor sleduje ve spojení s uměleckým "myšlením skutečnosti" (např. aspekt formování prostoru a teorie vidění v koncepci A. Hildebranda) a zaměřuje se z tohoto důvodu např. na vlivy moderních přírodovědeckých výzkumů na představy vícedimenzionality a v prostředí umělecké moderny. Dokládá tak, že umění prostřednictvím symbolické reprezentace uvedených fenomenů hraje nezastupitelnou roli v lidském vztahování se ke světu. Text je součástí teoretické analýzy problému v rámci dizertační práce zkoumající aspekty reprezentace přírodovědných idejí ve výtvarném umění.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info