Informace o publikaci

Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku

Autoři

HANÁČEK Martin

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis Slezského zemského muzea
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova glaciofluvial sediments, clast petrology and provenance, Scandinavian-Baltic limestone clasts, second Elsterian glaciation, Jeseník Region, Czech Republic
Popis V glacifluviálních sedimentech, pocházejících z druhého elsterského zalednění (elster II) na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy (jesenická oblast), byly ve dvou vrstvách korytovitě zvrstvených štěrkovitých písků a ve vrstvě štěrku provedeny valounové analýzy štěrkové frakce. Ve frakci 16–64 mm obsahují sedimenty ~22–29 % a ve frakci 8–16 mm ~27 % nordických klastů. Mezi nordiky jsou velmi početné až převažující ordovické a silurské skandinávsko-baltské vápence, představující ~38–57,5 % nordik ve frakci 16–64 mm a ~61,5 % nordik ve frakci 8–16 mm. Klasty blízké (polské) provenience tvoří hlavně silicity, sudetský porfyr a pískovce. Klasty lokální provenience mají původ v krystalinických jednotkách v okolí lokality (dominují ruly, kvarcity, granitoidy žulovského masivu a amfibolity). Obsah křemenných klastů se ve frakci 16–64 mm pohybuje okolo 20 %, ve frakci 8–16 mm dosahuje ~25 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info