Informace o publikaci

Prožitek místa: Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu.

Autoři

VACKOVÁ Barbora OSMAN Robert GALČANOVÁ Lucie

Rok publikování 2010
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Na příkladu výzkumné sondy ukazujeme, jak literárně-vědná tradice obohatila interpretační rámce sociálně-vědního výzkumu, a to díky metodě strukturalistické analýzy výpovědí respektive konceptu chronotopu. Tématem výzkumu bylo vnímání a každodenní užívání veřejného prostoru před Hlavním nádražím ČD v Brně. První z přístupů demonstrujeme na analýze provedených rozhovorů, která ilustruje, jak se popis každodenních činností v tomto z hlediska běžného pozorovatele obyčejném prostoru odehrává v mezích sdílených, kulturně významných binárních opozic. Druhý přístup je inspirován Bachtinovým konceptem chronotopu, který v sociálně-geografickém pojetí akcentuje neoddělitelnost času a prostoru, jejich vzájemnou souvztažnost a podmíněnost, hovoří o řadě časovostí, které ve svém průniku spoluvytvářejí konkrétní místa. Je aplikován při analýze mentálních map, video a fotodokumentace zaměřené na trajektorie lidí, jejich rychlosti, směry, intenzitu a polyrytmickou integritu zkoumaného místa.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info