Informace o publikaci

Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích

Autoři

STRÁNSKÝ Jaroslav

Druh Článek ve sborníku
Konference Principy a zásady v právu. Teorie a praxe
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Private Law Principles; Civil Law; Labour Law; Autonomy of Will; Equality
Popis Příspěvek se zabývá otázkou, nakolik se v právní úpravě pracovněprávních vztahů uplatňují obecné soukromoprávní principy. Vychází přitom ze zvláštního vývoje, kterým vztah občanského a pracovního práva prošel a který byl poznamenán rozhodnutím o izolaci pracovního práva od práva občanského. Navzdory tomuto vývoji není pochyb o tom, že pracovní právo jako právní odvětví spadá do práva soukromého. Tudíž by na vztahy vznikající při výkonu závislé práce měly být aplikovány i obecné soukromoprávní principy. Příspěvek si pro účely bližší analýzy vybírá dva základní soukromoprávní principy, a sice právní rovnost smluvních stran a smluvní svobodu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info