Informace o publikaci

Maligní nádory penisu

Autoři

ROVNÝ Arne HYNKOVÁ Ludmila KATOLICKÁ Jana FILIPENSKÝ Petr

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kapitola podává souhrnný přehled o maligních nádorech penisu. Karcinom penisu je vzácně se vyskytující onemocnění. Histologicky se nejčastěji jedná o spinocelulární karcinom (SCC). Jsou známy některé rizikové faktory a léze s vysokým rizikem vzniku spinocelulárního karcinomu (Queyratova erytroplazie, Bowenova choroba). Přesná histologická diagnóza a rozsah onemocnění jsou nezbytné pro volbu léčby. Časná stádia jsou léčena terapií umožňující zachování orgánu (lokální excize, radioterapie – zevní nebo brachyterapie), individuálně i dalšími modalitami. U pokročilých nádorů léčebné modality zahrnují zevní radioterapii (primární nebo pooperační), chirurgii (parciální až totální penektomie, individuálně s disekcí uzlin), chemoterapii nebo jejich kombinaci. Důležité je sledování pacienta po léčbě k časné detekci recidivy onemocnění nebo komplikací léčby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info