Informace o publikaci

Určování vlivu geografických faktorů na pohyb vojenských vozidel v terénu - pásová vozidla

Autoři

RYBANSKÝ Marian

Rok publikování 2010
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Tato metodika popisuje způsob stanovení průjezdnosti pásových vozidel (zpomalení faktorem půdního druhu) v různých terénních a geografických podmínkách pomocí záznamu a vyhodnocení souboru naměřených pentrometrických dat dle modelu NIMA, který je založen na rozdělení půd do jednotlivých skupin podle jednotné klasifikace půd standardizované v NATO. Metodika vychází z modelu určení indexu pohyblivosti (mobility) vozidel TMI dle STANAG 4307/AVTP-1 01-80. TMI umožňuje předpokládat (předpovědět) průchodivost vozidla v méně únosném terénu. Porovnání hodnot TMI s vozidlovým penetračním indexem VCI umožňuje předpovědět schopnost pohybu vozidla nebo kolony vozidel v terénu o známých půdních charakteristikách vyjádřených penetračním indexem CI.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info