Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii

Autoři POKORNÁ Andrea — MRÁZOVÁ Romana
Druh Článek v odborném periodiku
Citace POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii. Hojení ran, Praha: Geum, 2011, roč. 1/5, č. 1, s. 40. ISSN 1802-6400.
Originální jazyk čeština
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova EBM; nurse speciaist; implementation;clicnical practice

Příspěvek prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi studentkami navazujícího magisterského studia v oblasti možnosti využití poznatků z výuky péče o chronické rány v klinické praxi. Bylo zjištěno, že respondentky považují poznatky za validní a vědecky podložené, ale jejich implementace v praxi je přesto problematická. Největší překážky spatřují zejména v nedostatečných kompetencích a finančních nedostatcích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info