Informace o publikaci

Organic pollutants as a factor influencing plant growth

Název česky Organické polutanty jako faktor ovlivňující růst rostlin
Autoři

KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Aplikace PAH fluoranthenu v intaktní a UV zářením fotomodifikované formě (0.05, 0.5 a 5 uM) a herbicidu Basagran (5, 20, 35 and 50 nM) vedla k inhibici klíčení hrachu (zjeména vlivem FLT a phFLT a vysokými koncentracemi Basagranu), inhibici růstu klíčních rosltin (vysoké koncentrace FLT a phFLT, všechny koncentrace Basagranu) a negativním změnám v parametrech fluorescence chlorofylu (F0, Fv/Fm, PhiII).
Související projekty: