Informace o publikaci

Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism

Název česky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na Aspergerův syndrom a Vysoce funkční autismus
Autoři

BAZALOVÁ Barbora

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. Hradec Králové
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.magnanimitas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=82
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova education; special educational needs; Asperger syndrome; High-functioning autism
Popis Příspěvek se věnuje problematice poruch autistického spektra, blíže se zaměřuje na Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus. Studenti s těmito diagnózami jsou také studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebují podporu při edukačním procesu ve školách. Díky své inteligenci, která je mnohdy dokonce nadprůměrná, by měli být vzděláváni ve školách hlavního vzdělávacího proudu, i když to nemusí být vždy snadné či dokonce možné pro jejich narušené sociální dovednosti, které mohou při vzdělávání způsobit značné obtíže. Proces integrace/inkluze závisí na mnoha faktorech, jako je přání žáka, rodičů, možnosti školy, dostupnost poradenských služeb apod. Mnozí učitelé nejsou dostatečně připraveni vyhovět speciálním potřebám těchto žáků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info