Informace o publikaci

Experimental study of the longevity of Paradiplozoon homoion stages

Logo poskytovatele
Autoři

PEČÍNKOVÁ Martina KOUBKOVÁ Božena DÁVIDOVÁ Martina HODOVÁ Iveta PŘIKRYLOVÁ Iva GELNAR Milan

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis An experimental study was designed to investigate the life cycle of Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae) parasitizing their common fish hosts, gudgeon (Gobio gobio). A total of 35 gudgeon parasitized by diplozoids were collected from their natural environment of the Vlára River, Czech Republic, and kept together in tanks with 41 non-parasitized gudgeons reared in a laboratory environment. In total, 100 adult specimens of P. homoion were collected from the Vlára River gudgeon and a new parasite generation was expected to be observed on fish reared in the laboratory environment. Eight days after the first diplozoid eggs appeared on fish gills, the presence of diporpae with one or two pairs of clamps was noted. The appearance of the first juveniles was recorded at the same time as diporpae. Development of P. homoion from egg to sexually mature adult stage took 33 days at a constant temperature of 20 C.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info