Informace o publikaci

Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Š. Krčméryho (1935)

Autoři

ZELENKOVÁ Anna

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace