Interactive Discourse Markers in Spoken English

Název česky Interakční diskurzní ukazatele v mluvené angličtině
Autoři POVOLNÁ Renata
Druh Odborná kniha
Citace POVOLNÁ, Renata. Interactive Discourse Markers in Spoken English. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010. 192 s. Faculty of Education Work 139. ISBN 978-80-210-5373-1.
Originální jazyk angličtina
Obor Jazykověda
Klíčová slova interactive discourse markers - spoken interaction - pragmatic function - coherence - politeness strategy - private face-to-face conversation - private telephone conversation - public radio discussion - comment clauses - flow of interaction

Monografie je interdisciplinární studií z oblasti pragmatiky, analýzy diskurzu a konverzační analýzy. Autorka rozebírá texty tří žánrů mluvené angličtiny, a to soukromé bezprostřední konverzace, soukromé telefonní konverzace a veřejné rozhlasové diskuse, s cílem postihnout a klasifikovat jazykové prostředky, které se běžně používají v mluveném diskurzu a které jsou často označovány jako věty-komentáře a zahrnovány mezi diskurzní ukazatele. Výzkum těchto interakčních ukazatelů prokazuje, že přispívají k hladkému průběhu interakce a k vytváření a udržování koherence významu a že jsou součástí zdvořilostních strategií.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info