Informace o publikaci

Šedesátá léta: Proměny narativu z pohledu literárního kritika oněch let

Autoři

SUCHOMEL Milan

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie analyzuje díla L. Bublíka, I. Klímy, M. Kundery, V. Neffa, O. Daňka, K. Michala, A. Vostré, J. Otčenáška, A. Lustiga, L. Fukse, J. Škvoreckého, J. Frieda, J. Jedličky, V. Párala, I. Vyskočila, L. Vaculíka a V. Linhartové, vzniklá v šedesátých letech dvacátého století.