Informace o publikaci

Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR

Autoři

CHVÁTAL Filip KUCHYŇKA Jan MULÍČEK Ondřej SEIDENGLANZ Daniel STRNADOVÁ Danuše

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tato práce byla vypracována na základě řešeného projektu Ministerstva dopravy ČR s názvem „Metodika pro stanovení kvalitativních ukazatelů ve veřejné dopravě a jejich vyhodnocování“. Klade si za cíl vyhodnotit dopravní obslužnost v obcích ČR. Pro tento účel byla vytvořena metodologie založená na 4 základních charakteristikách (počet spojů, průměrná doba dojezdnosti, první příjezd do střediska, poslední odjezd ze střediska), 2 časových úrovních (pracovní den, sobota) a 4 prostorových úrovních (kraj, SO ORP, mikroregion, mezoregion). Výsledky byly mapově vizualizovány a analyticky zhodnoceny pro aplikační účely státní správy či jako základ pro navazující výzkumné činnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info