Informace o publikaci

Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady

Autoři

KALINA Jiří CHUDÁREK Tomáš HŘEBÍČEK Jiří HORSÁK Zdeněk

Druh Článek ve sborníku
Konference Odpadové fórum 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Klíčová slova waste management; integrated waste management system; software for waste management
Popis Příspěvek se zabývá dvěma souvisejícími výstupy resortního projektu VaV MŽP SPII2F1/30/07: „Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“. Webovým informačním systémem pro integrované systémy nakládání s odpadem (ISNO) a aplikačním software Ekonomický model ISNO v prostředí MS Excel + Visual Basic, které se částečně překrývají množinami nabízených funkcí, jenž však mají různá specifika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info