Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady

Autoři KALINA Jiří — CHUDÁREK Tomáš — HŘEBÍČEK Jiří — HORSÁK Zdeněk
Druh Článek ve sborníku
Citace KALINA, Jiří, Tomáš CHUDÁREK, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady. In Odpadové fórum 2011. 1. vyd. Kouty nad Desnou: České ekologické manažerské centrum, 2011. 5 s. ISBN 978-80-85990-18-8.
Originální jazyk čeština
Obor Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Klíčová slova waste management; integrated waste management system; software for waste management

Příspěvek se zabývá dvěma souvisejícími výstupy resortního projektu VaV MŽP SPII2F1/30/07: „Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky“. Webovým informačním systémem pro integrované systémy nakládání s odpadem (ISNO) a aplikačním software Ekonomický model ISNO v prostředí MS Excel + Visual Basic, které se částečně překrývají množinami nabízených funkcí, jenž však mají různá specifika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info