Informace o publikaci

Nález vápenato-alkalických lamprofyrů v asociaci alkalických hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk v Mongolsku

Autoři

KRMÍČEK Lukáš KYNICKÝ Jindřich KRMÍČKOVÁ Michaela

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova kersantite; minette; nelsonite; alkaline volcano-plutonic complex; Mongolia
Popis Vulkano-plutonická asociace alkalických hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk (jižní Mongolsko) je prostoupena řadou žilných intruzí. Článek popisuje nový nález intermediálních lamprofyrů (SiO2 53 hmot. %). Mineralogické složení studovaných žil odpovídá augitickým minetám, které přecházejí do převládajících kersantitů. Lamprofyry obsahují hojné xenokrysty a leukokratní ocellární inkluze. Lamprofyry vystupují v prostorové asociaci s apatitem bohatými žilnými horninami (nelsonity), které vykazují texturní doklady míšení mezi silikátovou a karbonatitovou taveninou. Přítomnost vápenato-alkalických lamprofyrů společně s nelsonity a karbonatity ukazuje na důležitou interakci metasomatizovaného (flogopit-klinopyroxen-apatit) litosférického a na CO2 bohatého astenosférického pláště při genezi riftové vulkano-plutonické asociace Mushugai Khuduk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info