Informace o publikaci

Metody lokalizace poškození DNA pomocí AFM a protilátek

Autoři

PŘIBYL Jan SKLÁDAL Petr SUCHÁNEK Miloslav

Rok publikování 2009
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Výrobní postup pro specializovanou přípravu vzorků pro AFM mikroskopii. Postup zahrnuje zejména specifickou modifikaci vybraných povrchů, na které je posléze možné navázat molekuly DNA se specificky označenými místy poškození (protilátkové značení). Postup nemění drsnost atomárně hladkého podkladního materiálu, což se esenciální podmínkou pro správné zobrazení individuálních molekul DNA včetně úseků označených protilátkou. Postup je vysoce originální a přípravou takovýchto vzorků se nezabývá jiná firma či instituce. Jedná se o výrobní postup.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info