Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population

Název česky Adipsin (komplementový faktor D) jako nový biomarker distribuce tělesného tuku u extrémně obézní české populace
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie — BIENERT Petr — ZLÁMAL Filip TOMANDL Josef FOREJT Martin PISKÁČKOVÁ Zlata — VAVŘINA Martin — KUDĚLKOVÁ Jana VAŠKŮ Anna
Druh Kapitola v knize
Citace BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population. In Body Fat: Composition, Measurements and Reduction Procedures. 1. vyd. New York: Novapublishers, 2011. s. 14-27, 13 s. Body Fat: Composition, Measurements and Reduction. ISBN 978-1-61324-332-9.
Originální jazyk angličtina
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova adipsin; morbid obesity; body fat distribution

V této studii podáváme důkazy o silné závislosti hladin adipsinu na celkovém % tukové tkáně u morbidně obézní české populace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info