Informace o publikaci

Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails

Název česky Diverzita bioty středoevropských měst: vliv antropogenních biotopů na druhy rostlin a suchozemských plžů
Autoři

LOSOSOVÁ Zdeňka HORSÁK Michal CHYTRÝ Milan ČEJKA Tomáš DANIHELKA Jiří FAJMON Karel HÁJEK Ondřej JUŘIČKOVÁ Lucie KINTROVÁ Kateřina LÁNÍKOVÁ Deana OTÝPKOVÁ Zdenka ŘEHOŘEK Vladimír TICHÝ Lubomír

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Biogeography
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Fulltext on Wiley Online Library
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02475.x
Obor Botanika
Klíčová slova Beta diversity; biodiversity; city; disturbance; Europe; flora; species richness; urban ecology; urbanization
Popis Urbanizace je spojena se silnými změnami biodiverzity, ale diverzita rostlinných a živočišných společenstev jednotlivých městských biotopů je různá. Studovali jsme sedm různých biotopů na plochách 1 ha ve 32 středoevropských městech. Kvantifikovali jsme vliv klimatu a typu biotopu na druhové složení. Typ biotopu vysvětlil větší část celkové variability dat než podnebí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info