Informace o publikaci

Tool for Generation of Synthetic Image Datasets for Time-Lapse Fluorescence Microscopy

Název česky Nástroj pro generování umělých obrazových souborů z oblasti fluoroscenční mikroskopie
Autoři

ULMAN Vladimír SVOBODA David

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis V oboru zpracování obrazů z fluorescenční mikroskopie jsou algoritmy sledování pohybu a segmentování nenahraditelné nástroje pro sledování buněk a pro analýzu buněčných procesů v čase. Přestože se takové algoritmy používají denně, většinou nejsou dostatečně prověřené. Vidíme proto tzv. ground-truth (GT) informaci jako velmi důležitý prostředek pro verifikaci algoritmů zpracování obrazu. Bohužel ale, GT není běžně k dispozici. Hodně algoritmů je proto prověřováno pouze vůči GT získané z reálných dat ruční anotací lidským expertem. To je ale velmi komplikované, zdlouhavé a časově náročné, specielně, zpracováváme-li 3D obraz nebo sekvenci 3D obrazů. Předkládáme proto nový nástroj, který je schopný generovat umělá 3D obrazová data z fluorescenční mikroskopie obsahující také GT. Nástroj umí generovat jak samostatný snímek tak i časovou sekvenci. GT informace je reprezentovaná formou binární masky, pro testování segmentačních algoritmů, a formou vektorového pole, pro testování sledovacích algoritmů. Testovaná metoda je spuštěna na vygenerovaných obrazech, výsledek je potom porovnán s GT a kvalita metody je posouzena. Nástroj generuje tvar, strukturu a také pohyb zvolených biologických objektů přičemž zachovává kontinuitu tvaru a struktury v čase. Je koncipovaný pro generování umělých objektů o různých velikostech od mikrokuliček až po tkáně. Nástroj bude veřejně dostupný, nahradí stávající verzi na webové adrese http://cbia.fi.muni.cz/simulator. Práce byla sponzorována Ministerstvem školství ČR (projekty č. MSM0021622419, LC535 and 2B06052).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info