Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce

Základní údaje

Originální název Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce
Autoři

Další údaje

Citace SUCHANEC, Miroslav. Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2011, roč. 11, č. 2, s. 120-124. ISSN 1213-6204.
Originální jazyk čeština
Obor Sociologie, demografie
WWW
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova binomial ddistribution probability complex causality sufficiency and necessity Boolean analysis Boolean algebra Boolean minimisation

Anotace

V této stati prezentuji a na modelových příkladech ilustruji některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N=1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhou, tentokrát nestatistickou metodou, která může při výzkumném procesu na první metodu navazovat, je tzv. Booleho přístup. Tato analýza založená na tzv. Booleho algebře, umožňuje pracovat s malým výzkumným vzorkem a její hlavní předností je, že na rozdíl od mnohých statistických metod je schopna pracovat s komplexním pojetím kauzality, což může být sociálním pracovníkem vítáno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info