Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer–Related Environmental Risk Assessment Studies

Název česky Konceptuální model zvyšující dostupnosti dat ze studií týkajících se hodnocení environmentálních rizik rakoviny
Autoři DUŠEK Ladislav HŘEBÍČEK Jiří KUBÁSEK Miroslav JARKOVSKÝ Jiří KALINA Jiří — BAROŠ Roman — BEDNÁŘOVÁ Zdenka KLÁNOVÁ Jana HOLOUBEK Ivan
Druh Článek ve sborníku
Citace DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří KALINA, Roman BAROŠ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer–Related Environmental Risk Assessment Studies. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 461-479, 19 s. ISBN 978-80-85763-60-7.
Originální jazyk angličtina
Obor Informatika
Klíčová slova cancer risk; data discovery; data model; Persistent organic pollutants

V článku se navrhuje koncepční model, který lze použít k vyhledávání, integraci a analýzám environmentálních dat ve studiích týkajících se nádorových rizik. Perzistentní organické polutanty byly vybrány jako model, z důvodu jejich perzistence, bioakumulace a genotoxicity. Část týkající se rizika rakoviny se primárně zaměřuje na populační pozorování zahrnující širokou škálu epidemiologických studií, z místních šetření podle Národního onkologického registru. Navrhovaný model přizpůsobuje vícevrstvou hierarchii pracující s vlastnostmi daného subjektů (POPs, nádorových onemocnění jako třídy klasifikace) a dvojice "pozorování - měření", jak obsahově definované třídy. Návrh rozšiřuje oficiálně používané taxonomie použití vícerozměrné množiny deskriptorů, zahrnující výsledky měření platnosti a přesnosti. Toto řešení má potenciál směřující k multidisciplinárnímu vyhledávání dat a dolování znalostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info