Informace o publikaci

Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer–Related Environmental Risk Assessment Studies

Název česky Konceptuální model zvyšující dostupnosti dat ze studií týkajících se hodnocení environmentálních rizik rakoviny
Autoři

DUŠEK Ladislav HŘEBÍČEK Jiří KUBÁSEK Miroslav JARKOVSKÝ Jiří KALINA Jiří BAROŠ Roman BEDNÁŘOVÁ Zdenka KLÁNOVÁ Jana HOLOUBEK Ivan

Druh Článek ve sborníku
Konference 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova cancer risk; data discovery; data model; Persistent organic pollutants
Popis V článku se navrhuje koncepční model, který lze použít k vyhledávání, integraci a analýzám environmentálních dat ve studiích týkajících se nádorových rizik. Perzistentní organické polutanty byly vybrány jako model, z důvodu jejich perzistence, bioakumulace a genotoxicity. Část týkající se rizika rakoviny se primárně zaměřuje na populační pozorování zahrnující širokou škálu epidemiologických studií, z místních šetření podle Národního onkologického registru. Navrhovaný model přizpůsobuje vícevrstvou hierarchii pracující s vlastnostmi daného subjektů (POPs, nádorových onemocnění jako třídy klasifikace) a dvojice "pozorování - měření", jak obsahově definované třídy. Návrh rozšiřuje oficiálně používané taxonomie použití vícerozměrné množiny deskriptorů, zahrnující výsledky měření platnosti a přesnosti. Toto řešení má potenciál směřující k multidisciplinárnímu vyhledávání dat a dolování znalostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info