Informace o publikaci

Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions

Název česky Analýza taktických dat pro 3D vizualizaci
Autoři

PŘENOSIL Václav FRANTIŠ Petr HODICKÝ Jan

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of the NATO Modelling & Simulation Group (NMSG) Conference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Počítačový hardware a software
Klíčová slova Common Operational Picture; tactical data; analysis; 3D visualization
Přiložené soubory
Popis Otázka modernizovat nebo nahradit vzniká vždy, kdykoli je zpracována žádost zlepšit nebo změnit funkčnost stávajících výcvikových systémů a zařízení. Existence společného obrazu bojiště je zásadní pro vytvoření společného rozhodnutí v systému velení a řízení. Systém velení a řízení Armády České republiky (dále C2 AČR) používá "společný" (pro pozemní síly nejen) obraz taktické situace od roku 1997 pracující s dvourozměrným zobrazením. Trojrozměrná vizualizace taktické situace je klíčový nástroj k získání společného chápání situace na bojišti přirozenějším způsobem. Článek se zabývá výsledky první fáze projektu s krycím názvem VIZUALIZACE. Tento projekt je zaměřen na 3D vizualizaci taktických dat. První fází projektu je podrobně analyzovat typ dat, která jsou k dispozici v systém C2 AČR a jaký typ taktických dat je vhodný pro vizualizaci ve třech rozměrech. První část článku představuje projekt a jeho motivace z hlediska vojenského velitele. Druhá část je zaměřena na dotazník, který byl aplikován mezi příslušníky Českých ozbrojených sil za účelem získání názorů a představ na vizualizace taktických dat viz: - Jaké typy 3D modelů by měl být používány pro prezentavi jednotky na bitevním poli? - Jaké typy informací jsou zásadní pro rozhodovací proces velitele? - jaká je žádoucí prezentace hlavních taktických dat. - Jak vizualizovat predikci pohybu jednotky. - způsoby vizualizace taktických vrstev v 3D. Poslední část informuje o možném využití Grafického vektorového formátu dat ve standardu NATO pro přenos taktických vrstev do 3D vizualizačního systému.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info