Informace o publikaci

CHANGES IN SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AND PULSE INTERVAL VARIABILITY IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Název česky Změny ve variabilitě krevního tlaku a srdečních intervalů u dětí s diabete mellitem 1. typu
Autoři

ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša NOVÁKOVÁ Zuzana HRSTKOVÁ Hana BOTHOVÁ Pavla BRÁZDOVÁ Ludmila FIŠER Bohumil

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Polyneuropatie často provází diabetes mellitus 1. Typu a ovlivňuje téměř všechny orgány. Cílem studie bylo ukázat rozdíly ve variabilitě krevního tlaku a srdečních intervalů u dětí s diabetem mellitem 1. Typu (T1DM). Metodika: Vyšetřili jsme 382 zdravých (Co) dětí a adolescentů (14,8 +- 2,6 let) a 34 pacientů s T1DM (15,0 +- 3,2 let). Tep po tepu jsme u všech subjektů zaznamenávali hodnoty systolického tlaku (SBP) a srdečních interval (PI) neinvazivní metodou (Finapres) po dobu 5 minut. Dýchání bylo regulováno metronomem na frekvenci 0,33 Hz. Variabilita SBP a PI byly stanoveny jako spektrální výkon v nízkofrekvenční (LF) oblasti (nSBPlf, nPIlf) a dechové (HF) oblasti (nSBPhf, nPIhf) v normalizovaných jednotkách, stejně tak I v absolutních jednotkách (vSBPlf, vPIlf, vSBPhf, vPIhf). Výsledky: Nenalezli jsme významné rozdíly mezi kontrolami a T1DM ve SBP a PI variabiltě LF pblasti (nPIlf: Co=0,057 +- 0,031; T1DM=0,063 +- 0,027; nSBPlf: Co=0,046 +- 0,026; T1DM=0,046 +- 0,021; vPIlf: Co=15132 +- 14167; T1DM=16672 +- 16583 ms2/Hz; vSBPlf: Co=147 +- 119; T1DM=224 +- 242 mmHg2/Hz). Nicméně jsme nalezli významné rozdíly v HF oblasti (nPIhf: Co=0,104 +- 0,064; T1DM=0,081 +- 0,056, p<0,05; nSBPhf: Co=0,058 +- 0,048; T1DM=0,035+-0,038; p<0,001; vPIhf: Co=30570+-39385, T1DM=17078+-16653 ms2/Hz, p<0,01; vSBPhf: Co=152+-145; T1DM=98+-63 mmHg2/Hz, p<0,05). Diskuse: Snížené hodnoty SBP a PI variability u dětí s T1DM v dechové oblasti naznačují časné poškození aktivity parasympatiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info