Informace o publikaci

The Standards for quality as the way to apply the active aging principles to the social services practice. An example of community care service.

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Gerontological Social Work
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova social service, quality standards; active ageing; user; participation; empowerment
Popis Text je zaměřen na poskytování sociálních služeb pro seniory, konkrétně na Standardy kvality, které mohou být významným nástrojem při uplatnění principů aktivního stárnutí v praxi sociálních služeb. V první části textu je stručně prezentována aktuální demografický vývoj české populace a současně národní výdaje na sociální péči ve stáří a poskytování sociálních služeb. Ve druhé části jsou zmíněny významné národní dokumenty obsahující výchozí principy podpory aktivního stárnutí v ČR. Další část textu je věnována prezentaci Standardů kvality v sociálních službách a jejich implementace v praxi. Především je pozornost zaměřena na standardy, jejíchž podstatou je posilování participace klientů-seniorů na procesu rozhodování. Poslední část textu je věnována diskusi k výsledkům výzkumů případové studie organizace poskytující pečovatelskou službu a příležitosti a rizika role klientů při poskytování této služby v praxi.